Met de blendmeststoffen van Massier strooit u alle elementen in één werkgang. In de juiste verhouding. U kunt blends op maat bestellen, of een keuze maken uit ons standaard assortiment:

Blendconcepten

blendconcepten

Gedeelde stikstofgift

gedeeld_stikstofHet bepalen van het optimale strooi-moment blijkt ieder voorjaar een lastige opgave. Te laat strooien betekend verlies van kostbare groeidagen, te vroeg strooien geeft risico op verliezen. Het delen van de stikstofgift biedt daarom perspectief. Vroeg strooien met een minder uitspoelingsgevoelige meststof als Novurea S of Quick Start heeft dan de voorkeur. De 2e gift kunt u bijvoorbeeld ook spoor- elementen of kali bemesten met TopFit of Quick Start Kali. Onderzoek wijst uit dat gedeelde stikstofgiften een betere benutting geven en daardoor een hogere eiwit opbrengst!

Zwavel

Zwavel speelt in de plant een belangrijke rol bij de ontwikkeling van eiwitten en aminozuren en het stimuleert daarmee de werking van stikstof in de plant. Een zwavelbemesting resulteert in het voorjaar gemakkelijk in 5-10% extra opbrengst en mag daarom zeker niet ontbreken in de voorjaarsbemesting!

Kali

Kali is van belang voor stevigheid van het gewas en heeft een transportfunctie in de plant. Voldoende kali zorgt voor minder droogte stress en meer opbrengst. Door kleinere giften en lagere gehaltes in dierlijke mest blijkt steeds vaker dat ook grasland kali tekort komt. Niet alleen in de zomer wanneer de drijfmestgift beperkt is of zelfs achterwege blijft, maar ook in het voorjaar kan uw grasland kali tekort komen blijkt uit onderstaande onttrekkingsberekening bij een opbrengstpotentiaal van 12 ton drogestof per jaar en een bemesting met rundveemest met gemiddelde gehalten (5,8 kg kali/m3).

kali

Uit onderzoek blijkt dat een kaligift ook in de eerste snede aan te bevelen is. Dit kan enkelvoudig met Kornkali of Nakamag, maar ook in een gecombineerde blend zoals Quick Start Kali.

kaligrafieken

Meer weten?

Meer weten over de blendconcepten van Massier, neem dan contact met ons op.
Tel: 0529 – 481 271 of info@massierdiervoeders.nl

Brochure Massier Blends downloaden